Republika e Kosoves

Istog

Nr. kontaktues të institucioneve

LISTA KONTAKTUESE

1. Haki Rugova, Kryetar (038)20043800; haki.Rugova@ks-gov.net
2. Lulzim Blakaj, Nënkryetar (038)20043801; lulzim.blakaj@rks-gov.net
3. Qaush Balaj, Kryesues i Kuvendit (038)20043813; hazbi_bajra@hotmail.com
4. Edona Bujupi-Loxha, Drejtor në Drejtorinë për Administratë (038)20043807; edona.loxha@rks-gov.net
5. Hysni Maxharraj, D. në Drejtorinë për Buxhet dhe Financa (038)20043866; hmaxharri@hotmail.com
6. Isa Hoxha, D. për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbr. Të Mjedisit (038)20043809; isa.h.h@hotmail.com
7. Agim Haxhiu, D.për Arsim dhe Kulturë (038)20043806; agim.haxhiu@gmail.com
8. Bedri Hasanaj, D. për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim (038)20043805; Bedri.hasanaj@gmail.com
9. Anton Gega, D. për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale (038)20043810; anton.gega@rks-gov.net
10. Jashar Blakaj, Drejtor në Drejtorinë për Ekonomi dhe Zhvillim (038)20043812; jblakaj@hotmail.com
11. Januz Kabashi, Dr. Për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi (038)20043802; kabashi@hotmail.com
12. Rasim Mahmutovic, Udhëheqës i Zyrës për Komunitete dhe Kthim (038)20043811; rasim0805@hotmail.com
Numra tjerë të rëndësishëm
1. Stacioni Policor në Istog (039) 451 374
2. Shërbimi i emergjencës (039) 451 094
3. Brigada e Zjarrfikësve (039) 451 055
4. Gjykata Komunale (039) 451 020