Republika e Kosoves

Lipjan

 

Edhe një vlerësim i lartë i transparencës për Komunën e Lipjanit

2020/12/31 - 10:15

Komuna e Lipjanit është renditur ndër të parat më transparente në qeverisjen Komunale për vitin 2019.

Në kuadër të projektit “Promovimi i Komunave Transparente dhe të Përgjegjshme të Kosovës përmes Indeksit të Transparencës në Qeverisjen Lokale” (i njohur më parë si indeksi i transparencës në prokurimin publik), të mbështetur nga USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse; KDI ka publikuar indeksin për vitin 2019, i cili matë transparencën në 38 komuna të Kosovës, ku komuna e Lipjanit është rënditur ndër komunat e para më transparente.
Komuna e Lipjanit është vlerësuar edhe në transparencë buxhetore, etj