Republika e Kosoves

Lipjan

 

Stafi

Daut Reçica

Zyrtar i Lartë për Prokurim

Tel: +381 (38) 200 – 41 539
E-mail:  daut.reqica@rks-gov.net

 

Rexhep Zejnullahu

Zyrtar për Prokurim

Tel: +381 (38) 200 – 41 532
E-mail:  rexhep.zejnullahu@rks-gov.net

 

Samire Dragaqina

Zyrtare për Prokurim

Tel: +381 (38) 200 – 41 539
E-mail:  samiree.dragaqina@rks-gov.net

 

Vlora Sadiku

Zyrtare për Prokurim

Tel: +381 (38) 200 – 41 539
E-mail:  vlora.sadiku@rks-gov.net

 

Bekim Arifi

Zyrtar për Prokurim

Tel: +381 (38) 200 – 41 539

E-mail:  bekim.arifi@rks-gov.net

 

Burim Ramadani

Zyrtar për Prokurim

Tel: +381 (38) 200 – 41 539
E-mail:  burim.s.ramadani@rks-gov.net