Republika e Kosoves

Lipjan

 

Misioni & Vizioni

Lipjani i së nesërmës do jetë qendër e rëndësishme në regjion, me ekonomi të zhvilluar e moderne brenda Trekëndëshit të Zhvillimit, do mbështes fuqishëm industrinë, turizmin dhe bujqësinë, do ketë mjedis dhe infrastrukturë urbane e rurale të nivelit të lartë dhe të balancuar në vijën fshat – qytet, bazuar në zhvillimin e planifikuar, Komunë e hapur për iniciativa private e ndërmarrësi, Komunë e zonave atraktive dhe të veçanta turistike.

Lipjani me ide dhe profesionist të rinjë, me nivel të lartë kulturor-arsimor dhe përmbajtje, Komunë e sportit dhe artit, Komunë e cila i kushton kujdes kategorive të ndjeshme të popullatës dhe përmirësimit të mjedisit jetësor, atraktive për të jetuar dhe punuar.

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

 

.

 

 

 

 

 

..

sherbimet

HARTA DIXHITALE KOMUNALE

Marrëveshjet

Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+

Programi ROMACTED

Platforma e konsultimeve publike

Fushata rajonale “Kryetari komunal më miqësor me RAE”

Pronat Komunale

Ndërtesat e banimit në bashkëpronësi (NBB)

ATK – Verifikimi i punëtorëve

Si të Pajisemi me Kushte ndërtimore

Buletini mujor

Kryetarët e fshatrave

Subvencionet

Kontratat e Hapura

Raporti i përformancës

Lista e hollësishme e shërbimeve

Qendra për Shërbim me Qytetar

APlikacionet për RELOAD

MBROJTJA E SINJALIZUESVE

Kodi i Etikës

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE

RAPORTET E AUDITORIT

BURSA PËR STUDENTËT E KOMUNËS SË LIPJANIT

Dokumente nga buxheti 2024

Qasje në Dokumente Publike

Çmimi Evropian i Ekselencës së Qeverisjes në Kosovë

Platforma për të drejtat e njeriut

RAPORTET MBI NDARJET DHE SHPENZIMIN E PARASË PUBLIKE

Formularët për Gjeodezi dhe Kadaster

INFORMACIONE NGA DREJTORATI I URBANIZMIT

Raporto keq përdorimet e zyrtarëve komunal

Formularë për Biznese

Shtyp Faturën e Tatimit në Pronë Online