Republika e Kosoves

Pejë

Profili Drejtorit Financave

JETON ABAZAJ

Adresa:  Rr.Besnik Lajqi Nr 62 Pejë

Telefoni: +386(0)49 364 000

Emaili:  Jeton.Abazaj@rks-gov.net

Data e Lindjes: 31.12.1981

Statusi Martesor: I martuar

Edukimi:

Institucioni: Shkolla Fillore 8 Marsi Peje-1988/1996

Institucioni: Shkolla e Mesme Gjimnazi Bedri Pejani-1996/2000

Institucioni: FSHAB – Drejtimi Administrim Biznesi-2004-2007

Institucioni: Fakulteti Ekonomik Prishtinë -Studimet Master Drejtimi Banka Financa

                      Kontabilitet – 2009

Karriera  e Punës

Kompania:TEB Sh.A- Menaxher i Portofolios per Persona Fizik  2008-2009

Kompania: Elkos – Menaxher i Importit- 2009-2012

Kompania: Viva Fresh -Menaxher i Divizionit- 2012-2013

Kompania: Ask -Tec – Menaxher i Importit/Klientëve – 2012-2013

Karriera  Politike:

Subjekti: LDK  – Nënkryetar i Forumit Rinor -2008 –  2009

                LDK  – Nënkryetar i Nëndegës Haxhi Zeka – 2010