Republika e Kosoves

Pejë

Profili i Drejtorit për Çashtje Pronësore Juridike

Jur.dpl. EDMOND SHALA 

Kontakti tel; 049 519 000 , +383 45 85 44 44

edmond.shala@rks-gov.net

Viti i lindjes: 05.10.1981

 Vendlindja: Pejë

 Statusi: I martuar

Edukimi: Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik 2007

Vijon Magjistraturën ne UP-Fakulteti Juridik,dega: Financa dhe e Drejta Financiare

 Përvoja profesionale:

–          2007-2008 Prokuroria e Qarkut – Pejë (Praktikant).

–          2008-2014 Agjencia Kosovare e Pronës – Pejë si Asistent i Larte i Verifikimeve.

–          2014 – Drejtor i Drejtorisë për Çështje Pronësore Juridike-Pejë