Republika e Kosoves

Pejë

Njoftim nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në Pejë

2023/01/23 - 10:30

Ju njoftojmë se se shpejti do të fillojë të zbatohet RREGULLORJA NR.01-2022- ORARI I PUNËS PËR VEPRIMTARITË EKONOMIKE TË KOMUNËS SË PEJËS

https://kk.rks-gov.net/peje/wp-content/uploads/sites/24/2022/12/1.-Rregullore-Nr.01-2022-Orari-i-punes-per-veprimtarite-ekonomike-te-Komunes-se-Pejes-1.pdfhttps://gzk.rks-gov.net/ActsByCategoryInst.aspx?Index=3&InstID=115&CatID=23