Republika e Kosoves

Pejë

Njoftim për Këshillin Lokal Dardania-I

2018/11/23 - 3:46

Ju njoftojmë se komisioni i ankesave për zgjedhjen e Këshillave Lokale ka lëshuar një Vendim për Këshillin Lokal DARDANIA-I.
Ne vendim ceket se per herën e dytë obligohen te përsëriten zgjedhjet ne ketë këshill lokal për arsye te parregullsive qe janë potencuar ne një ankesë me numër protokolli 01-016-01-149785-2 e datës 23.11.2018 .

Prandaj, komisioni i zgjedhjeve i Këshillave Lokale ka marr vendim, së do te riorganizohen zgjedhjet për Këshillin Lokal Dardania – I.
Zgjedhjet mbahen me datën 29.11.2018 , ne ora 17:00, ne shkollën fillore Dardania në Pejë