Republika e Kosoves

Pejë

Njoftim – Takimi i rregullt i Kuvendit Komunal të Pejës

2020/06/23 - 1:39

Kuvendi Komunal në Pejë, të Martën më datë: 30.06.2020 do të mbajë takimin e rregullt, duke filluar në ora:10:00, me këtë rend dite:

1.Korniza Afatmesme Buxhetore 2021- 2023.

2.Nisma për bashkëpunim ndërkomunal mes Komunës së Pejës dhe Komunës së Istogut, në fushën e zhvillimit socio – ekonomik.

3.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës së Pejës dhe DÇPJ-ke për këmbim pronash mes Komunës së Pejës dhe pronarit z.Sami Çeku, nga Peja për rregullimin dhe zgjerimin e hapësirës për varreza të qytetit të Pejës.

4.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës së Pejës dhe DÇPJ-ke për këmbim pronash mes Komunës së Pejës dhe pronarit z.Bekim Shala, nga Peja për rregullimin dhe zgjerimin e hapësirës për varreza të qytetit të Pejës.

5.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës së Pejës dhe DÇPJ-ke për këmbim pronash mes Komunës së Pejës dhe z.Dren Haxhija dhe znj.Arbërora Haxhija, nga Peja për interes publik rregullimin dhe zgjerimin e hapësirës për varreza të qytetit të Pejës.

6.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës së Pejës dhe DÇPJ-ke për këmbim pronash mes Komunës së Pejës dhe “Intern Investment Group” S.P.K. nga Peja për interes publik –rregullimin e rrugës – shtegut të ecjes buzë Lumbardhit në Pejë.

7.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës së Pejës dhe DÇPJ-ke për këmbim pronash mes Komunës së Pejës dhe “TROJA CO” SH.P.K. – Pejë për interes publik rregullimin e rrugës – shtegut të ecjes buzë Lumbardhit.​

8.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës së Pejës dhe DÇPJ-ke për këmbim pronash mes Komunës së Pejës dhe z.Dukagjin Turjaka, nga Peja për ndërtimin e rrugës dhe shtegut të ecjes buzë Lumbardhit në Pejë, me interes publik.

​9.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës së Pejës dhe DÇPJ-ke për këmbim pronash mes Komunës së Pejës dhe z.Din Jusaj, nga Peja për interes publik për sigurimin e hapësirës për gjelbërim në lagjen “Zatra” sipas PRRU. “Zatra” në Pejë.

10.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës dhe DÇPJ-ke për shpalljen e interesit publik në ngastren kadastrale Nr.5894/6 ZK.Pejë për formimin e rrugës publike.

11.Raport pune Janar-Qershor 2020 i Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik të KK-Pejë.

Takimi i radhës i Kuvendit Komunal të Pejës do të mbahet muajin e ardhshëm.

Zyra për Informim Publik