Republika e Kosoves

Pejë

Prezantimi i skenareve të PZHK-së

2018/12/18 - 4:29

Është duke u mbajtur takimi në të cilin janë duke u prezantuar skenaret e Planit Zhvillimor Komunal.

Ky është dokument strategjik dhe multisektorial për Komunën e Pejës 2018-2026.