Republika e Kosoves

Kamenicë

Emrat e rrugëve

Emrat e rrugëve në qytetin e Kamenicës sipas lagjeve

Lagjja “Çamëria”

Rruga “Skenderbeu”
Rruga “Fehmi Agani”
Rruga “Hasan Prishtina”
Rruga “Nënë Tereza”
Rruga “Basri Cakolli”
Rruga “Emin Kryeziu”
Rruga “Car Llazar”
Rruga “Dimitrije Tucoviç”
Rruga “Trajko Periç”
Rruga “Vuk Karaxhiq”
Rruga “Muharrem Fejza”
Rruga “Selver Kryeziu”
Rruga “Sahit Baliq”

Lagjja “ILIRIA”

Rruga “Adem Jashari” me rrugicat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Rruga “Agim Ramadani”
Rruga “Haki Efendi Sermagjaj”
Rruga “Mulla Idriz Gjilani”
Rruga “Rahim Beqiri”
Rruga “Ramadan Kastrati”
Rruga “Xhelal Sopi”
Rruga “Ismajl Ismajli”

Lagjja “MALËSIA”

Rruga “Dëshmorët e Kombit” me rrugicat nr. 1,2,3,4,5
Rruga “Besnik Maroca” me rrugicat nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Rruga “Kadri Zeka” me rrugicat nr.1,2,3
Rruga “Vëllezërit Krivaça”
Rruga “Zenel Agë Gurishta”
Rruga Avdi Xhaçku”
Rruga “Nikolla Teslla”
Rruga “Arsim Isufi”

Lagjja “Çamëria”

Rruga “Vudro Wilson”
Rruga “Musli Imeri”
Rruga “Ajet Kosovica”
Rruga “E Kalasë”
Rruga “Dositej Obradoviç”