Republika e Kosoves

Kamenicë

Telefonat me rëndësi

Stacioni Policor – 0280/372 390,  (192)

Zjarrëfikësit –  0280 71 583, (193)

FSK (Shtabi i përgjithshëm)-  038 543 555

Ndihma e Shpejtë –  194

Shtëpia e Shëndetit- 0280 72 008

Kryqi i Kuq- 0280 71 213

Gjykata Themelore-Dega Kamenicë – 0280 71 509

Linja telefonike pa pagesë për qytetarë 080011010