Republika e Kosoves

Lipjan

 

Ftesë për takim – Prezantimi i procesit dhe rezultateve të fizibilitetit për ndërtimin e objektit me shumë njësi banesore

2024/02/07 - 3:55

Forma e aplikacionit: Ftesë për takim – Prezantimi i procesit dhe rezultateve të fizibilitetit për ndërtimin e objektit me shumë njësi banesore