Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

PLANI I PUNËS SË KRYETARIT DHE DREJTORATEVE

PËR VITIN 2021

 

 

 

 

PLANI I PUNËS SË KRYETARIT DHE DREJTORATEVE

PËR VITIN 2020

 

 

 

 

 

 

RAPORTI I PUNËS SË KRYETARIT DHE DREJTORATEVE

PËR VITIN 2020

 

 

 

PLANI I PUNËS SË KRYETARIT DHE DREJTORATEVE

PËR VITIN 2019

 

 

 

PLANI I PUNËS SË KRYETARIT DHE DREJTORATEVE

PËR VITIN 2018