Republika e Kosoves

Lipjan

 

PLANI I PUNËS SË KRYETARIT DHE DREJTORATEVE

PËR VITIN 2019

 

 

 

 

PLANI I PUNËS SË KRYETARIT DHE DREJTORATEVE

PËR VITIN 2018