Republika e Kosoves

Lipjan

 

Nënkryetari

Emri: Fauz

Mbiemri: Xhemajli

Data dhe vendi i lindjes 28.03.1982

Vendbanimi : Rruga “Isa Olluri”  pn. Lipjan

 

EKSPERIENCA E PUNËS

Nga  data: 18.12.2017 i emëruar Nënkryetar i Komunës së Lipjanit

 

EKSPERIENCAT E PUNËS

Nga  data  10.02.2014 deri më 18.12.2017 Drejtor i Drejtoratit për Administratë, Komuna  Lipjan

Nga data 10.10.2006 deri 10.02.2014 Zyrtar i Shërbimeve Sociale , Qendra për Punë Sociale Lipjan
Nga data 01.09.2004 deri 31.12.2005  Arsimtar lëndor Shkolla fillore “Minatori” Artanë

 

SHKOLLIMI
Viti  2001/2 deri 2006 si dhe Fakulteti Juridik -Universiteti i Prishtinës

Viti 2007/8-.2011  Kualifikimi Master i Kushtetutës dhe Administratës
I certifikuar nga Univerziteti i Zagrebit në Bashkpunim me UP në Këshilllimin Psiko-social
2009

Aktualishtë Ushtrues detyre i Kryetarit të Degës së AKR-së në Lipjan