Mirë se vini në Pejë

Me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë faqe do të gjeni dokumente dhe informacione të shumta për punën e Kuvendit Komunal dhe organeve të tij. Në faqen zyrtare të Komunës së Pejës mund t’i gjeni të dhënat e përgjithshme për Komunën e Pejës. Duke hyrë nëpër menytë e caktuara, ju mund të njiheni më mirë me historikun, profilin dhe të dhëna tjera të rëndësishme për Komunën e Pejës, popullsinë, organizimin, strukturën dhe funksionet e organeve të pushtetit lokal. "Peja qytet në të cilin vlen të jetohet dhe të vizitohet” 

Ligjin për Qasje në Dokumente Zyrtare Shkarko.pdf 
 

Qyteti i Pejë si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire, dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike.

 >> Më Shumë..  

 

Kontakti Zip

Përdorimi i Gjuhëve

Ju keni një version të vjetër të Adobe's Flash Player. Merre Flash player .

Lajme

Mbahet takimi i Kuvendit të Komunës
26 tetor 2016
 Kuvendi i Komunës  në Pejë mbajti takimin e radhës i kryesuar nga Dr.Islam Husaj,ku në prezencën e Kryetarit,Nënkryetarit,Drejtorëve,mediave dhe qytetarëve të interesuar u debatua për disa pika më rendësi për Komunën tonë të cilat janë  aprovuar për procedim te mëtutjeshëm. më shumë...

NJOFTIM - TAKIMI I ASAMBLESË KOMUNALE
20 tetor 2016
Asambleja Komunale në Pejë,më 26 Tetor 2016 do të mbajë mbledhjen e vetë  të rregullt, duke filluar në ora 10:00,me këtë rend të ditës. më shumë...

Komiteti për Politikë e Financa mbajti takimin e radhës
17 tetor 2016
Komiteti për Politikë e Financa (KPF) i Kuvendit Komunal të Pejës i kryesuar nga Dr.Islam Husaj, në mbledhjen e sotme te radhës i shqyrtoi dhe miratoi propozimet e paraqitura nga Drejtoratet përkatëse dhe Kryetari i Komunës. më shumë...

Njoftim - Takimi i Komitetit për Politik dhe Financa
13 tetor 2016
            

Njoftoheni se të Hënën me 17 Tetor 2016 mbahet takimi i rregullt i Komitetit për Politik dhe Financa (KPF).

Takimi mbahet  në Sallën e Takimeve, Zyra e kryesuesit Dr.Islam Husaj, në ora 10:00.

më shumë...

Shpallje
04 tetor 2016

Vendim - Nr: 44-2016 për dhënien në diskutim publik të Draft - Rregullores së tatimit në pronë
04 tetor 2016
Vendim - Nr: 44-2016  për dhënien në diskutim publik të Draft - Rregullores së tatimit në pronë më shumë...

Vendim - Nr: 46-2016 për dhënien ne Diskutim Publik të Draft- Rregullores për menaxhimin e mbeturinave
04 tetor 2016
Vendim - Nr: 46-2016 për dhënien ne  Diskutim Publik të Draft- Rregullores për menaxhimin e  mbeturinave
më shumë...

Vendim - Nr: 47-2016 për dhënien ne Diskutim Publik të Draft - Statutit të Qendrës Kulturore Peja
04 tetor 2016
Vendim - Nr: 47-2016 për dhënien ne Diskutim Publik të Draft - Statutit të Qendrës Kulturore Peja më shumë...

 


>>
Udhëzimi Administrativ për masat e vçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve


 
 
 
  

Komuna Online

Statuti


riatdhesimi.jpg

Gis Online

Kontakti

Arkivi

Instituti GAP

 

Gjuhët

 

Si t'i qaseni dokumenteve publike në komunën tuaj

Lejet Ndërtimore
 

 
E-Faturat : Tatimit në Pronë

 
 

>> Vegza
 
Ju keni një version të vjetër të Adobe's Flash Player. Merre Flash player .