Mirë se vini në Pejë

Me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë faqe do të gjeni dokumente dhe informacione të shumta për punën e Kuvendit Komunal dhe organeve të tij. Në faqen zyrtare të Komunës së Pejës mund t’i gjeni të dhënat e përgjithshme për Komunën e Pejës. Duke hyrë nëpër menytë e caktuara, ju mund të njiheni më mirë me historikun, profilin dhe të dhëna tjera të rëndësishme për Komunën e Pejës, popullsinë, organizimin, strukturën dhe funksionet e organeve të pushtetit lokal. "Peja qytet në të cilin vlen të jetohet dhe të vizitohet”  
 
 

Lajme

Hapja solemne e Qendrës së Autizmit në Pejë
31 tetor 2014
Në hapjen solemne të Qendrës së  Autizmit në Pejë ka qenë i pranishëm Kryetari i Komunës së Pejës, z.Gazmend Muhaxheri, i cili tha:''Besoj që ne si Komunë kemi bërë një hap të vogël për këta fëmijë me zemër të madhe. më shumë...

U bë hapja e Qendrës Informative Komunale për Bujqësi në Pejë
30 tetor 2014
Në hapjen e Qendrës Informative Komunale për Bujqësi ka qenë i pranishëm Kryetari i Komunës së Pejës, z.Gazmend Muhaxheri,i cili tha:''Komuna e Pejës i ka caktuar prioritetet e saj dhe një ndër prioritetet kryesore është zhvillimi i bujqësisë dhe nuk e kemi zgjedhur.... më shumë...

MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
29 tetor 2014
 FTESË PËR PJESËMARRJE NË HAPJEN E QENDRËS INFORMATIVE KOMUNALE (PËR BUJQËSI) NË PEJË më shumë...

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi ka mbajtur takimin e radhës
28 tetor 2014
 Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi  i udhëhequr nga kryesuesi Gazmend Muhaxheri ka mbajtur takimin e radhës ku janë diskutuar një varg çështjesh me rendësi për Komunën e Pejës në bazë të rendit të ditës më shumë...

NJOFTIM
27 tetor 2014
 Ju  njoftojmë se konkursi për vendin e punës: Zyrtar për përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas.

me nr.02-112-58703/2014  të datës.25.9.2014 i publikuar më datën 26.9.2014

ANULOHET.

më shumë...

U njoftojme se do te mbahet takimi i radhes i Keshillit Komunal per Siguri ne Bashkesi (KKSB)
27 tetor 2014
 U njoftojme se do te mbahet takimi i radhes i Keshillit Komunal per Siguri ne Bashkesi (KKSB) Diten e marte me 28 tetor 2014,prej ores 10:00.Takimi mbahet ne Sallen e Kuvendit te Komunes ne Peje. më shumë...

Komiteti për Politikë e Financa mbajti takimin e radhës
24 tetor 2014
 Komiteti për Politikë e Financa (KPF) i Kuvendit Komunal të Pejës i kryesuar nga Dr.Islam Husaj  në mbledhjen e sotme i shqyrtoi dhe miratoi propozimet e paraqitura nga Drejtoratet përkatëse dhe Kryetari i Komunës. më shumë...

Fushata sensibilizuese për regjistrimin falas në librat e shërbimit civil të fëmijëve të komuniteteve
23 tetor 2014
Komuna e Pejës, përkatësisht Drejtoria e Administratës ka bërë një fushatë sensibilizuese  me gratë e komunitetit romë, ashkali dhe egjiptianë. më shumë...

2014-10-31
Në hapjen solemne të Qendrës së  Autizmit në Pejë ka qenë i pranishëm Kryetari i Komunës së Pejës, z.Gazmend Muhaxheri, i cili tha:''Besoj që ne si Komunë kemi bërë një hap të vogël për këta fëmijë me zemër të madhe.
2014-10-30
Në hapjen e Qendrës Informative Komunale për Bujqësi ka qenë i pranishëm Kryetari i Komunës së Pejës, z.Gazmend Muhaxheri,i cili tha:''Komuna e Pejës i ka caktuar prioritetet e saj dhe një ndër prioritetet kryesore është zhvillimi i bujqësisë dhe nuk e kemi zgjedhur....
2014-10-30
 
 

Komuna Online

Statuti


riatdhesimi.jpg

Gis Online

Kontakti

Arkivi

Instituti GAP