Mirësevini në Istog


Faqja e Istogut do te jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!


 

 
Fillimi
Komuna
Shërbimet
Qyteti
Lajmet
Projektet
Shpalljet
Prokurimi
Turizmi
Spoti - Tatimi në PronëTe drejtat gjuhësore në Kosovë: Zyra e Komisionerit për Gjuhë


 Udhëzues për përdorimin e gjuhëve

Njoftimet per mbledhjet e kuvendit

Lajme

U mbajt mbledhja e radhës e KKSB-së
26 maj 2016
 Është mbajtur mbledhja e radhës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), ku gjendja e sigurisë në Komunën e Istogut u cilësua e qetë dhe stabile. më shumë...

Kuvendi ka aprovuar rishikimin e buxhetit 2016
24 maj 2016
 
 


Kryesuar nga kryesuesi i kuvendit Hazbi Bajra , është mbajtur mbledhja e 35-të e
 jashtëzakonshme e legjislacionit të pestë të Kuvendit Komunal. Në mbledhje ka marrë pjesë nënkryetari Lulzim Blakaj  si dhe drejtorët e drejtorive komunale.

Pikë e rendit të ditës ishte : shqyrtimi dhe miratimi i Rishikimit të Buxhetit Komunal për vitin 2016.


më shumë...

U mbajt mbledhja e radhës e Komitetit për Politikë dhe Financa
23 maj 2016

Kryesuar nga  kryesuesi i Kuvendit Komunal Hazbi Bajra, u mbajt mbledhja e radhës e Komitetit për Politikë dhe Financa, ku të pranishëm ishin nënkryetari Lulzim Blakaj, drejtor të drejtorive komunale si dhe anëtaret  e KPF-së. Pika të rendit të ditës ishin: shpallja në diskutim publik e plotësim ndryshimit të rregullores për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, Nr. 3/2006 i datës 20.07.2006, shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore, shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për lejimin e ndërtimit të qendrës për aktivitete kulturore në fshatin Osojan, shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës në pronësi të personit fizik.
Të gjitha këto pika të rendit të ditës u miratuan nga anëtaret  e KPF-së dhe iu  dërguan kuvendit për miratim. 

më shumë...

Me 31.05.2016 do të mbahet mbledhja e Kuvendit të Komunës
23 maj 2016
 Mbledhjen e 36- të rregullt e Legjislacionit të V-të të Kuvendit të Komunës. Mbledhja do të mbahet më: 31.05.2016 (e martë), në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

më shumë...

Me 24.05.2016 do të mbahet mbledhja e Kuvendit të Komunës
20 maj 2016

Mbledhjen e 35-të të  jashtëzakonshme të Legjislacionit të V-të të Kuvendit të Komunës. Mbledhja do të mbahet më: 24.05.2016, e martë, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

 

 

më shumë...

 


riatdhesimi.jpg

Qasja-ne-dokumentet-publike-(1).jpg.aspx
 

Statuti i KomunësPLVM-Istog

 

Kontakt telefoni

Kontakto Komunën:
  tel:038/ 200 43 814
        038/200 43 881

    Kontakto komun�n