Mirësevini në Istog


Faqja e Istogut do te jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

Arkivi i web faqes së vjetër www.istogu-komuna.org

 
Fillimi
Komuna
Shërbimet
Qyteti
Lajmet
Projektet
Shpalljet
Prokurimi
Turizmi
Spoti - Tatimi në Pronë


 

Njoftimet per mbledhjet e kuvendit

Lajme

KPF shqyrton Raportin tre-mujor financiar
22 prill 2014
 
 Kryesuesi z. Hazbi Bajra, ka udhëhequr mbledhjen e sotme të Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF), ku janë shqyrtuar pikat e rendit të ditës si në vijim:

Shqyrtimi i Raportit Financiar tremujor për periudhën janar-mars 2014, Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Kryetarit të Komunës për hartimin e Rregullores Komunale mbi Përcaktimin e Kushteve dhe Kritereve për Ndarjen e Subvencioneve nga Buxheti i Komunës;

Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Kryetarit të Komunës për hartimin e Rregullores Komunale për Taksat, Gjobat dhe Ngarkesat;Shqyrtimi i Propozimit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Planit Rregullues Urban për Istog dhe Shqyrtimi i propozim-vendimit të Kryetarit për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim përmes ankandit.

më shumë...

Njoftim:Më 29.04.2014 Mbledhja e Kuvendit të Komunës
22 prill 2014
 Mbledhjen e VII (shtatë) të rregullt të Legjislacionit të V-të të Kuvendit të Komunës. Mbledhja do të mbahet më: 29.04.2014, e marte, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

 

më shumë...

Të zhvendosurit nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas të interesuar për tu kthyer në pronat e tyre
17 prill 2014
 Organizuar nga Këshilli Danez për Refuxhat,familje të komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas kanë realizuar vizitën Shko-shiko,të cilët kanë marrë pjesë sot në brifingun e organizuar nga Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK).

më shumë...

 

Hyrjariatdhesimi.jpg

Qasja-ne-dokumentet-publike-(1).jpg.aspx
 

Statuti i Komunës

Telefona kontaktues

Kontakto Komunën:
  tel:038/ 200 43 814
        038/200 43 881

    Kontakto komun�n