Mirësevini në Istog


Faqja e Istogut do te jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!


 

 
Fillimi
Komuna
Shërbimet
Qyteti
Lajmet
Projektet
Shpalljet
Prokurimi
Turizmi
Spoti - Tatimi në PronëTe drejtat gjuhësore në Kosovë: Zyra e Komisionerit për Gjuhë


 Udhëzues për përdorimin e gjuhëve

Njoftimet per mbledhjet e kuvendit

Lajme

Miratohet Draft Buxheti Komunal për vitin 2017-2019
23 shtator 2016
Hazbi Bajra, kryesues i Kuvendit Komunal, ka kryesuar mbledhjen e 40-të të rregullt të Legjislacionit të V-të të Kuvendit të Komunës. Në mbledhje kanë marrë pjesë Kryetari i Komunës Haki Rugova, nënkryetari Lulzim Blakaj, drejto
rët e drejtorive komunale si dhe anëtarët e asamblesë komunale. Pika të rendit të ditës ishin: shqyrtimi dhe miratimi i Draft – Buxhetit për vitin 2017-2019 si dhe shqyrtimi dhe miratimi i Draft – Rregullores për vendosjen e tatimit në pronë e paluajtshme.
më shumë...

Komitetit Komunal për Riintegrim (KKR) mbajti mbledhjen e radhës
22 shtator 2016
 
Në mbledhjen e sotme të KKR-së, kryesuar nga Muhamet Gusturanaj, janë shqyrtuar kërkesat e parashtruara nga ana e të riatdhesuarve të cilat kërkesa kishin të bëjnë me pako ushqimore ,kërkesa për banim me qira si dhe plan biznesi. Këto kërkesa u miratuan nga anëtaret e KKR-së.
më shumë...

Komiteti për Komunitete mbajti mbledhjen e radhës
22 shtator 2016
 
 Komiteti për Komunitete ka mbajtur sot mbledhjen e radhës të cilën e kryesoj Bahta Sejdović, ku u diskutua rreth projekteve dhe çështjes së  të kthyerve në komunën e Istogut.

Rreth projekteve që janë realizuar deri me tani dhe që janë në realizim e sipër të  zyrës për Komunitete dhe Kthim, anëtarët e komitetit i ka njoftuar Bajram Qelaj-  Kordinator për Kthim të Qëndrueshëm. Kanalizimi në Dobrushë,asfaltimi i rrugës Serbobran-Kovragë,asfaltimi i rrugës në Tomoc janë projekte që janë në realizim e sipër, ndërkaq pritet edhe fillimi i i punimeve në ndërtimin e qendrës rinore në Osojan. Po ashtu sa i përket çështjes së të kthyerve në Komunën e Istogut gjatë periudhës gusht-shtator janë kthyer 16 familje si dhe janë në fazën e ndërtimit 20 shtëpi për të kthyerit në kuadër të projektit RRK4, u shpreh Qelaj.

më shumë...

Është mbajtur dëgjimi publik me qytetarë për Draft Buxhetin Komunal për vitet 2017-2019
22 shtator 2016
 


Sot,  Kuvendi Komunal,kryesuar nga  kryesuesi Hazbi Bajra ka mbajtur dëgjimi publik me qytetarë për Draft Buxhetin Komunal për vitet
2017-2019.


më shumë...

Njoftim
22 shtator 2016
Drejtoria e Shërbimeve publike, Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Drejtorati i Inspekcionit, njoftojnë të gjitha Kompanitë e transportit publik të udhëtareve të cilat operojnë në territorin e komunës së Istogut dhe nga Istogu në destinacione tjera, se nga data: 01.10.2016, do të fillojë punën Stacioni i Autobusëve në Istog.

Të gjitha Kompanitë e transportit publik të udhëtarëve janë të obliguara ta respektojnë Rregulloren për transportin rrugor në territorin e Komunës së Istogut për hyrjen në stacionin e autobusëve, e miratuar në dhjetor të vitit 2014, nga Asambleja Komunale, Rregulloren Komunale Nr. 5/2014, neni 15, pika 1 dhe 2 si dhe neni 24, pika 1, 2 dhe 3.

Kompanitë e transportit publik të udhëtareve janë të obliguar të paguajnë tarifën për shfrytëzimin e hapësirës së stacionit, bazuar në linjat e tyre gjatë daljes nga stacioni, tarifë e cila është miratuar nga Asambleja Komunale Istog.

Kompanitë qe nuk respektojnë orarin e udhëtimit për nisje nga stacioni i autobusëve në Istog ndaj tyre do të ndërmerren masa ligjore.

 

më shumë...

 

 


riatdhesimi.jpg

Qasja-ne-dokumentet-publike-(1).jpg.aspx
 

Statuti i KomunësPLVM-Istog

 

Kontakt telefoni

Kontakto Komunën:
  tel:038/ 200 43 814
        038/200 43 881

    Kontakto komun�n