Mirësevini në Istog


Faqja e Istogut do te jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

Arkivi i web faqes së vjetër www.istogu-komuna.org

 
Fillimi
Komuna
Shërbimet
Qyteti
Lajmet
Projektet
Shpalljet
Prokurimi
Turizmi
Spoti - Tatimi në Pronë


 

Njoftimet per mbledhjet e kuvendit

Lajme

Kuvendi shqyrton raportin financiar Janar-Shtator 2014
29 tetor 2014
Kryesuar nga Hazbi Bajra është mbajtur mbledhja e radhës e Kuvendit Komunal ku pika të rendit të ditës ishin : Shqyrtimi i raportit financiar janar-shtator 2014,shqyrtimi dhe miratimi i Draft Planit Strategjik për Antikorrpsion 2014-2017,shqyrtimi dhe miratimi i Draft Planit të veprimit për Strategjinë për Grupin jo formal të gruas, shpallja në diskutim publik e Draft Rregullores për transportin rrugor në Komunën e Istogut dhe formimi i Grupi Punues për hartimin e planit vjetor të punës të Kuvendit Komunal për vitin 2015. më shumë...

Hapet qendra e gatimeve tradicionale në Istog
27 tetor 2014

Komuna e Istogut, si përfituese e projektit “Mbështetja e shoqatës së gruas “Aba-k”-vetëpunësimi i grave në nevojë, nëpërmes gatimit të ushqimeve tradicionale”, të implementuar nga Instituti Riinvest dhe financuar nga Komisioni Evropian dhe Komuna e Istogut, ka bërë hapjen  e qendrës për gatime  e ushqimeve tradicionale, ku qëllimi i hapjes së këtij lokali është punësimi i grave në nevojë.

më shumë...

Me 29.10.2014 mbahet mbledhja e Kuvendit Komunal
22 tetor 2014
 Mbledhjen e XV (pesëmbëdhjetë) të rregullt të Legjislacionit të V-të të Kuvendit të Komunës. Mbledhja do të mbahet më: 29.10.2014, e mërkure, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

më shumë...

 

Hyrja







riatdhesimi.jpg

Qasja-ne-dokumentet-publike-(1).jpg.aspx
 

Statuti i Komunës

Telefona kontaktues

Kontakto Komunën:
  tel:038/ 200 43 814
        038/200 43 881

    Kontakto komun�n