Republika e Kosoves

Rahovec

Raporti-procesverbali per KAB-in 2020-2022 

Raporti-procesverbali per KAB-in 2020-2022   

Orari i degjimeve buxhetore per vitet 2020.21.22

Procesverbalii degjimeve publike me qytetare per buxhetine vitit 2019

Procesverbalii degjimeve publike me qytetare per buxhetin e vitit 2017