Republika e Kosoves

Rahovec

Detajet e Tenderit

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE E OBJEKTEVE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT
623-23-12928-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
30-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
14-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-30T01:29:00
Vlera e kontratës:
310000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Lot 1 – MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE TË KOMUNËS 155000 EUR
Lot 2 – MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE SHËNDETËSORE 155000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik MBUROYA SH.P.K.; Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë Lot 1 – MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE TË KOMUNËS 8506.04 EUR
N.SH.H."ZONA PARK" Lot 1 – MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE TË KOMUNËS 8308.04 EUR
N.SH.H."ZONA PARK" Lot 2 – MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE SHËNDETËSORE 8125.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MBUROYA SH.P.K.; Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë Lot 2 – MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE SHËNDETËSORE 8087.55 EUR