Republika e Kosoves

Rahovec

Detajet e Tenderit

FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim
623-23-13062-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
23-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
13-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-23T00:53:00
Vlera e kontratës:
64800 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 64800 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Agronomi Group SH.P.K. FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 57576 EUR
"Agrounion" Sh.p.k FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 61680 EUR
Gëzim Cena FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 41040 EUR
Samire Osmani FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 59976 EUR
N.T.SH.,,Jonathan" FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 41280 EUR