The Republic of Kosovo

RahovecThe tender Start date Completion date Action
PAJISJE MJEKËSORE PËR NEVOJAT E QKMF – së
623-23-1282-1-2-1
28-02-2023 20-03-2023 Details
SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT
623-23-723-2-2-1
10-02-2023 02-03-2023 Details
FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT, TË CILAT NUK JANË TË PËRFSHIRA NË KONTRATAT E AQP – së
623-23-1684-1-2-1
07-03-2023 27-03-2023 Details
VENDOSJA E TABELAVE PËR EMËRTIM TË RRUGËVE, PARQEVE DHE SHESHEVE
623-23-1686-5-2-1
07-03-2023 27-03-2023 Details
SHËRBIME PËR TË GJITHA MANIFESTIME E AKTIVITETEVE KULTURORE PËR VITIN 2023, SHËRBIME ME LED PROFESIONAL, ZËRIMIT DHE NDRIÇIMIT PROFESIONAL PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT – Ritenderim
623-23-1752-2-3-6
07-03-2023 14-03-2023 Details
FURNIZIM ME TEKNOLOGJI INFORMATIVE – SISTEMI PËR MENAXHIMIN E RADHËS, DIGITAL SENDER DHE PJESË TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE
623-23-1171-1-2-1
22-02-2023 14-03-2023 Details
FURNIZIM ME MATERIAL HIGJIENIKO – SANITAR
623-23-1564-1-2-1
03-03-2023 23-03-2023 Details
MBJELLJA DHE MIRËMBAJTJA E LULEVE NË HAPËSIRA PUBLIKE – Ritenderim
623-23-1404-2-2-1
28-02-2023 20-03-2023 Details
FURNIZIM ME KARRIGE STOMATOLOGJIKE
623-23-1107-1-2-1
21-02-2023 13-03-2023 Details
FURNIZIM ME SHKUMËSA PËR SHKOLLAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT
623-23-1535-1-3-6
02-03-2023 08-03-2023 Details
NDËRTIMI I E-KIOSKUT
623-23-1712-5-2-1
08-03-2023 28-03-2023 Details