Republika e Kosoves

Rahovec

Komiteti për Komunitete

Bajram Morina – Kryesues (bajrammorina03@gmail.com) – 044/147 – 328

Edona Kryeziu – Anëtare (kryeziue55@gmail.com) – 045/941 – 241

Shqipe Kryeziu – Anëtare (shqipe3@hotmail.com) – 049/404 – 940

Faton Ramadani – Anëtar (fati_ramadani@gmail.com) – 044/269 – 169

Edonita Berisha – Anëtare (edona.berisha20@gmail.com) – 045/809 – 428

Ramë Berisha – Anëtar – 044/350 – 224

Dusan Stojanovic – Anëtar (duleorihovac@gmail.com) – 044/639 – 751