Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim-i-komisionit-te-keshillave-lokal-28.06.2018

Raporti i Komisionit per zgjedhjen e Kryetareve dhe Keshillave te lagjeve urbane te Komunes se Rahovecit

Lista e Kryetarëve të lagjeve dhe fshatrave në Komunën e Rahovecit