Republika e Kosoves

Rahovec

 

Plani i punes se kryetarit te komunes dhe qeverise komunale per vitin 2020

  Plani vjetor i punës së Kryetarit dhe Qeverisë komunale për vitin 2019

  Plani vjetor i punës së Kryetarit dhe Qeverisë Komunale për vitin 2018