Republika e Kosoves

Rahovec

Raporti nga procesi i organizimit të dëgjimeve buxhetore për projekt buxhetin e komunës për vitin 2023

2022/10/14 - 3:58

Forma e aplikacionit: Raporti nga procesi i organizimit të dëgjimeve buxhetore për projekt buxhetin e komunës për vitin 2023