Republika e Kosoves

Rahovec

Raporti për ecurinë e konsultimit publik për Projekt-Planin e Punës së Kuvendit Komunal për vitin 2024

2023/12/08 - 3:12

Forma e aplikacionit: Raporti për ecurinë e konsultimit publik për Projekt-Planin e Punës së Kuvendit Komunal për vitin 2024