Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Barazi Gjinore

Ekrem Bytyqi, Zyrtar për Barazi Gjinore

Email: Ekrem.Bytyqi@rks-gov.net

Tel: 045884557