Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Integrime Evropian/Zyrtar për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

Arben Gashi, Zyra për Integrime Evropian/Zyrtar për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

Tel: 045 884 564

Email: arben.a.gashi@rks-gov.net

Arbeni-Gashi-CV