Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Integrime Evropian

Arben Gashi, Zyra për Integrime Evropian dhe Zyrtar për Sinjalizues

Tel: 045 884 564

Email: arben.a.gashi@rks-gov.net

Arbeni-Gashi-CV