Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Ferizaj

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit