Republika e Kosoves

FerizajTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizimi dhe vendosja e kontejnerëve mbitokësorë dhe kontejnerëve shtëpiak
656-22-7400-1-2-1
22-07-2022 02-08-2022 Detajet
Kryerja e shërbimeve të nevojshme për arritjen e objektivave të tatimit në promë- Inpesktimi i min, 20% te objekteve dhe kryerja e shërbimeve për inkasim dhe mbledhje të detyrueshme e obligimeve të tatimit në pronë.
656-22-7430-2-2-1
22-07-2022 01-08-2022 Detajet
Sherbime profesionale te zjarrfikesve mbeshtetes prane sherbimit te njesise profesionale te zjarrfikjes dhe shpetimit
656-22-7526-2-1-1
26-07-2022 09-08-2022 Detajet
Furnizim me material shpenzues-administrativ per nevojt e administrates komunale, shkolla, QKMF-se, BZ-se, QPS-se ne Ferizaj
656-22-7992-1-2-1
08-08-2022 26-08-2022 Detajet
Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Balaj-Faza II
656-22-7792-5-2-1
02-08-2022 22-08-2022 Detajet
Ndertimi i aneksit te shkolles se mesme Shaban Hashani.
656-22-7339-5-2-1
21-07-2022 01-08-2022 Detajet
Furnizim me pajisje mjekësore LOT I - Pajisje për Mjekësinë Familjare LOT II - Pajisje për Stomatologji LOT III - Pajisje Laboratorike LOT IV - Pajisje për Emergjencë
656-22-7968-1-2-1
05-08-2022 25-08-2022 Detajet