Republika e Kosoves

FerizajTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Pyllezimi dhe rregulimi i parkut ne kodren e Sherreteve (elektrika)
656-23-10288-5-2-1
26-09-2023 16-10-2023 Detajet
Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria (LLOT II - Elektrika)
656-23-10287-5-2-1
26-09-2023 16-10-2023 Detajet
Asfaltimi i rruges Prelez i Jerlive-Kosine
656-23-9072-5-1-1
28-08-2023 04-10-2023 Detajet
Rregullimi i qendres se panaireve- hipodromi
656-23-10149-5-2-1
22-09-2023 12-10-2023 Detajet
Ritenderim Asfaltimi i rrugeve ne lagjen Sallahane dhe Halit Ibishi
656-23-10099-5-2-1
21-09-2023 02-10-2023 Detajet
Furnizimi me lavatriqe industriale per Shtepin e Komunitetit per Persona me Aftesi te Kufizuar Mendore ne Ferizaj
656-23-9824-1-2-1
15-09-2023 04-10-2023 Detajet
Furnizimi, montimi dhe mirembajtja e klimave ne objekte administrative, arsimore dhe shendetesore te Komunes se Ferizajt
656-23-8880-1-1-1
23-08-2023 02-10-2023 Detajet
Ndertimi i infrastruktures nentoksore dhe asfaltimi i rrugicave ne zonat I,II,III dhe IV ne Ferizaj
656-23-9063-5-1-1
28-08-2023 04-10-2023 Detajet
Zgjerimi i rruges ne fshatin Bibaj-kyqja ne autostraden Arber Xhaferi
656-23-9082-5-1-1
28-08-2023 04-10-2023 Detajet
Rregullimi i tregut te kafsheve dhe ndertimi i strehimores per qene endacake llot II
656-23-10409-5-2-1
28-09-2023 17-10-2023 Detajet
Asfaltimi i rruges Greme-Burrnik- Gaçke
656-23-9084-5-1-1
28-08-2023 04-10-2023 Detajet
Ujesjellesi ne fshatin Greme-Instalimi i njesoreve te ujit
656-23-10155-5-2-1
27-09-2023 17-10-2023 Detajet