Republika e Kosoves

FerizajTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Organizimi i trajnimeve profesionale dhe aftesimi ne boten e bizneseve per minoritetet
656-24-5693-2-2-1
07-06-2024 26-06-2024 Detajet
Krijimi i infrastruktures rekreative-sportive ne zonen turistike Nerodime-Jezerc
656-24-5189-5-2-1
27-05-2024 13-06-2024 Detajet
Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria-faza finale
656-24-4325-5-1-1
03-05-2024 11-06-2024 Detajet
Mirembajtja e shkollave, ndertimi i fushave sportive, riparimi i inventarit, vegla pune, mjete elektrike dhe montimi i kamerave ne shkolla
656-24-4560-2-1-1
16-05-2024 25-06-2024 Detajet
Furnizimi me bombola dhe mbushja e bombolave me oksigjen medicional
656-24-5685-1-3-6
06-06-2024 11-06-2024 Detajet
Pyllezimi dhe rregullimi i parkut ne kodren e Sherretve
656-24-4333-5-1-1
03-05-2024 11-06-2024 Detajet
Furnizimi i fermereve kultivues te perimeve ne serra dhe ne ambient te hapur me sperkatese
656-24-5459-1-3-6
31-05-2024 05-06-2024 Detajet