Republika e Kosoves

FerizajTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Subvencionimi i fermerëve kultivues të grurit me impute bujqësore- pleh artificial azotik
656-23-981-1-2-1
16-02-2023 09-03-2023 Detajet
Furnizimi i fermerëve me serra
656-23-1214-1-1-1
22-02-2023 14-03-2023 Detajet
Furnizim me material shkollor për shkollat e Komunës së Ferizajt
656-23-971-1-2-1
16-02-2023 09-03-2023 Detajet
Kryerja e shërbimeve të nevojshme për arritjen e objektivave të tatimit në promë- Inpesktimi i min, 20% te objekteve dhe kryerja e shërbimeve për inkasim dhe mbledhje të detyrueshme e obligimeve të tatimit në pronë.
656-23-1572-2-1-1
03-03-2023 17-03-2023 Detajet
Furnizim i fermerëve me printer (makinë) vezësh
656-23-1242-1-2-1
23-02-2023 16-03-2023 Detajet
Rregullimi i infrastrukturës për persona me nevoja të veçanta në rr. Dëshmorët e Kombit; 12 Qershori; V. Gervalla; G.B.SAulejmani;Astrit Bytyqi;Naim Beka.
656-23-1269-5-2-1
23-02-2023 14-03-2023 Detajet
Ndertimi i nenkalimit per vetura dhe kembesor afer stacionit policor ne Ferizaj
656-23-2087-5-1-1
15-03-2023 30-03-2023 Detajet
Organizimi i trajnimeve Zhvillimi i Turizmit Kuturor dhe Rural
656-23-1677-2-2-1
06-03-2023 24-03-2023 Detajet
Mirëmbajtja dhe servisimi i ashensorit në objektin e Komunës së Ferizajt.
656-23-1173-2-2-1
22-02-2023 13-03-2023 Detajet
Furnizimi dhe rikonstruimi i rrjetit te ndriqimit publik ne zonat I,II,III dhe IV dhe ne fshatrat Greme,Komogllave,Rahovice,Dardani,Sojev e Kosine
656-23-404-1-1-1
30-01-2023 08-03-2023 Detajet
Promovimi i Turizmit per Komunen e Ferizajt dhe Pergaditja e videospoteve reklamuese per Turizem ne Komunen e Ferizajt
656-23-1901-2-2-1
10-03-2023 29-03-2023 Detajet
Ndertimi i salles sportive dhe rregullimi i oborrit ne shkollen Astrit Bytyqi-Ferizaj - faza e dyte
656-23-1590-5-2-1
03-03-2023 22-03-2023 Detajet
Mbushja e bocave me oksigjen medicinal me sasi 700 kg- ritenderim
656-23-1372-1-3-6
27-02-2023 06-03-2023 Detajet