Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra Ligjore

Emri dhe Mbiemri                                      Titulli                                                                             E- mail


1. Islam Ademi Udhëheqës i Zyrës Ligjore islam.ademi@rks-gov.net
2. Ibadete Shabani Bislimi Zyrtare ligjore ibadete.shabani@rks-gov.net
3. Arbër Zariqi Zyrtar Ligjorë në Sektorin e shërbimeve Juridike arber.xh.zariqi@rks-gov.net
4. Sami Vranovci Përfaqësues Ligjorë I Komunës sami.vranovci@rks-gov.net

 

Tel: 03820046015