Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri Titulli E-mail Telefoni
1.  Musa Ibishi Zyrtar kryesor financiar musa.ibishi@rks-gov.net 038/20046023
2. Vjosa Shabani Udhëheqëse e Buxhetit në DF vjosa.shabani@rks-gov.net 038/20046044
3. Sahit Idrizi Udhëheqës i Njësisë së Tatimit në Pronë sahit.idrizi@rks-gov.net 038/20046030
4. Muharem Fazlija Udhëheqës i Njësisë për taksa, tarifa dhe ngarkesa komunale muharrem.fazliu@rks-gov.net 038/20046031