Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri Titulli E-mail Telefoni

 

1. Nesret Ademi Udhëheqës i Sektorit të Gjendjes Civile nesret.ademi@rks-gov.net 038/20046017
2. Vjollca Krasniqi Udhëheqëse e NJDNJK vjollca.krasniqi@rks-gov.net 038/20046020
3. Latif Berisha Udhëheqës i Sektorit për Shërbime me qytetar latif.berisha@rks-gov.net 038/20046054
4. Ekrem Emini Udhëheqës i Sektorit për punë të Përbashkëta ekrem.emini@rks-gov.net 038/20046048