Republika e Kosoves

Ferizaj

Kemajl Emini

Emri:       Kemajl

Mbiemri:  Emini

Datëlindja: 06.03.1974

Vendlindja :Ferizaj

Statusi martesor: I martuar ,tre  fëmijë

Adresa:Rr.Aleksandër Moisiu nr.18 –Ferizaj

 

Edukimi

Shkolla  fillore : Gjon  Serreçi  – Ferizaj

Shkolla  e Mesme e Mjekësisë  : Ali  Sokoli  – Prishtinë

Fakulteti  i  Mjekësisë    Universiteti  i  Prishtinës – Prishtinë

Doktor  i  Mjekësisë në  QKMF – Ferizaj

Specializimi : Neonatolog  pranë  SHSKUK – Prishtinë

Neonatologu  i  parë  në  Ferizaj , themelues i repartit të Neonatologjisë,

një  kohë  shef pranë këtij  reparti.

 

Trajnimet

Konferencat  Pediatrike :

Minchen, Berlin, Ankara, Stamboll, Zagreb, Split, Dubrovnik, Shkup, Strugë, Tiranë, Vlorë, Durrës, Prishtinë.

 

Gjuhët

Gjuhë  Shqipe – Gjuhë  Amtare

Gjuhë  Angleze

Gjuhë  Serbokroate

 

Kompjuteri

Microsoft  Word

Microsoft Excel

Microsoft  Power  Point