Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri Titulli E-mail Telefoni

 

1. Elfete Bislimi Udhëheqëse e Njësisë së lavartarisë elfete.bislimi@rks-gov.net 038/20046060
2. Bashkim Mani Udhëheqës i Njësisë së Zhvillimit Rural bashkim.mani@rks-gov.net 038/20046066
3. Hazbije Murseli Udhëheqëse e Njësise së Blegtorisë hazbije.murseli@rks-gov.net
4. Lumni Salihi Përgjegjës i Njësisë  së Pylltarisë