Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra e Komuniteteve

Emri Mbiemri                      Titulli E-mail
1. Rexhep Bajrami Udhëheqës i ZKK rexhep.bajrami@rks-gov.net
2. Xhevahire Dervishi -Rexhepi Kordinatore për Kthim të Qëndrushëm xhevahire.rexhepi@rks-gov.net