Republika e Kosoves

Ferizaj

Agnesa Hajredini

E lindur me 2 Shtator, shkollën fillore nga klasa I-IX e përfundoi në shkollën “Besim Rexhepi” ne fshatin Komogllave.

Ka përfunduar Gjimnazin “Kuvendi i Arberit”, drejtimi shkencat e natyrës ne Ferizaj.

Pas gjimnazit ka filluar studimet ne Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” në fakultetin e Teknologjisë Ushqimore në departamentin Inxhineri dhe Teknologji Ushqimore, ndërsa tash është në përfundim të studimeve në nivelin master në Shkenca dhe Teknologjisë së  Ushqimit, me specializim Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit.

Nga 2018 për 4 vite ka qene pjese e shoqërisë aksionare në kompaninë regjionale “Pastërtia” ne Ferizaj.

Aftësitë profesionale:
Përkrahëse e punës ekipore;
Aftësi shume te larta organizative gjate punës nen presion, marrje e përgjegjësive dhe vendimeve;
Kreative;
Aftësi komunikuese.

Gjuhet : Shqip (amtare), Anglisht, Turqisht.

Aftësi kompjuterike;
Microsoft Office ( Ëord, Excel, PoëerPoint, Access ). Internet ( WordPress )