Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri                                Titulli E-mail
1. Sabri Pajaziti Udheheqës i Sektorit të Kulturës sabri.pajaziti@rks-gov.net
2. Skender Bedriu Udhëheqës i Galerise se Arteve skender.bedriu@rks-gov.net
3. Teuta Demiri Udhëheqëse e Njësisë së Bibliotekës Komunale ,, Sadik Tafarshiku ,,
4. Agon Zhinipotoku Ushtrues Detyre si  Udhëheqës në Sektorin e Rinisë
5. Bashkim Haxhimusa Udhëheqës i Sektorit të Sporteve
6. Fatmir Hyseni Drejtor i Teatrit të Qytetit  fatmir.hyseni@rks-gov.net