Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri Titulli E-mail
1. Sabri Pajaziti Udhëheqës i Sektorit të Kulturës sabri.pajaziti@rks-gov.net
2. Skender Bedriu Udhëheqës i Galerisë së Arteve skender.bedriu@rks-gov.net
3. Alban Hoxha Përgjegjës i Pallatit të Sporteve alban.hoxha@rks-gov.net
4. Fatmir Hyseni Udhëheqës i Njësisë së Teatrit fatmir.hyseni@rks-gov.net
5. Agon Zhinipotoku Udhëheqëse e Sektorit të Rinisë
6. Teuta Demiri Udhëheqëse e Njësisë së Bibliotekës Komunale ,,Sadik Tafarshiku,,
7. Bashkim Haxhimusa Udhëheqës i Sektorit të Sporteve