Republika e Kosoves

Ferizaj

Danush Ademi

Danush Ademi u lind me 17 mars 1969 në Ferizajt.

Shkollën fillore dhe të mesme i ka përfunduar në Ferizajt, ndërkaq ka të mbaruar Fakultetin e Shkencave Politike dhe është Jurist i diplomuar.

Ai ka qenë këshilltarë i asamblesë komunale gjatë vitit 2002-2006, nëpunës për komuniteti në Komunën e Ferizajt gjatë vitit 2000-2006, poashtu gjatë vitit 2005-2007 ka qenë nënkryetar i Komunës së Ferizajt. Ai ka qenë edhe deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës në vitin 2009.

Është i martuar baba i dy fëmijëve.