Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra për Integrime Evropiane


Emri                                          Titulli                                                                               e-mail

1. Hilmi Mustafa Udhëheqës i zyrës për Integrime Evropiane hilmi.mustafa@rks-gov.net

 

Tel: 03820046072