Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri                        Titulli E-mail
1. Adelina Rexhepi Braha UD i Drejtorit të Qendrës për Punë Sociale adelina.rexhepi@rks-gov.net
2. Emira Sallahu Udhëheqës i Sektorit për Mirëqenie Sociale emira.sallahu@rks-gov.net