Republika e Kosoves

Ferizaj

Lista e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj
Nr. Emri dhe Mbiemri Përkatësia politike Nr. Tel. E-mail adresa
1 Kristina Gashi Bytyqi- Kryesuse PDK 049-955-777 Kristina.Bytyqi@rks-gov.net
2 Arian Imeri PDK 044-243-447 arianimeri@yahoo.com
3 Gëzim Haxhimusa PDK 044-165-000 gezimhaxhimusa@gmail.com
4 Lulzim Grainca PDK 044-486-004 lulzimgrainca@hotmail.com
5 Lulzim Abazi PDK 044-501-804 l.abazi@gmail.com
6 Luan Jahiri PDK 044-121-121 Luan.jahiri@hotmail.com
7 Fitim Goga PDK 044-655-569 fitimgoga59@gmail.com
8 Rafiz Sejdiu PDK 044-116-137 rafizsejdiu@gmail.com
9 Mimoza Pajaziti PDK 044-663-738 mimozapajaziti81@gmail.com
10 Lumnije Morina PDK 044-198-739 lumnijemorina@yahoo.com
11 Flora Sejdiu Abdullahu PDK 044-228-765 Floraabdullahu73@gmail.com
12 Xhevdet Haxhidema PDK 049-302-960 xhevda98h@hotmail.com
13 Muharrem Svarqa LDK 049-491-100 Muharem.Svarqa@rks-gov.net
14 Burim Karameta LDK 049-442-255 drpsiko_d@hotmail.com
15 Balton Derguti LDK 049-491-800 balton.derguti@hotmail.com
16 Shkëlzen Selmani LDK 045/585-888 shkelzen.selmani81@gmail.com
17 Ekrem Mustafa LDK 049-669-300 ekremmustafa.05@gmail.com
18 Hesat Shatrolli LDK 044-320-677 hshatrolli@yahoo.com
19 Imri Hashani LDK 044-271-895 ymrihashani@hotmail.com
20 Gezim Kokollari LDK 044-199-747 gëzim.kokollari@rks-gov.net
21 Yllkë Neziri LDK 044-436322 neziriyllke@gmail.com
22 Bahrije Hyseni LDK 044-324-230 euro.beton@hotmail.com
23 Hysnije Mustafa Shamolli LDK 045/513/993 nija186@hotmail.com
24 Jehona Mustafa LDK 045-483-625 jeehona@hotmail.com
25 Evetare Azemi LVV 049-675-771 ev.azeni@gmail.com
26 Dritëro Hyseni LVV 049-261-200 driteroh@gmail.com
27 Xhevat Sallahi LVV 044-926-552 xhsallahi4@gmail.com
28 Fitore Lipovica LVV 044-430-921 Fitorelipovica1@gmail.com
29 Shqipe Jashari LVV 045-554-053 Shqipe.16@hotmail.com
30 Xhavit Zariqi AAK 044-501-716 Xhavit.Zariqi@rks-gov.net
31 Ferat Neziri AAK 044-113-502 Ferati_plusi@hotmail.com
32 Zymrije Haxhimusa AAK 044-591-610 zymrijehaxhimusa@live.com
33 Hatixhe Bungu Qerimi AAK 044-837-590 hata_18@hotmail.com
34 Amir Rexhepi AKR 044-646-197 amirrexhepi1989@gmail.com
35 Makfire Musa AKR 045-264-119 makfireu@gmail.com
36 Xhafer Berisha NISMA 044-418-407 xhaferberisha@outlook.com
37 Florije Musai Islami NISMA 045-505-004 floraislami82@gmail.com
38 Ali Halimi NISMA 044-640-500 Alihalimi263@gmail.com
39 Muhamet Halili I PA VARUR 049-491-700 muhamet.halili@rks-gov.net
40 Nehat Mustafa I PA VARUR 045-322-179 nehatmustafa@gmail.com
41 Enver Bajrami I PA VARUR 044-227-125 enver_bajrami@hotmail.com