Republika e Kosoves

Ferizaj

Arton Gavazi

– U lind me 22.03.1986 në Ferizaj, shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa të mesmen Gjimnazin “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj. 

– Ka mbaruar Fakultetin Juridik dega kriminalistikë në Prishtinë, ndërsa Studimet Postdiplomike në Fakultetin Juridik drejtimi Studimet e Sigurisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë/Maqedoninë e Veriut.

– Ka punuar në Zyrën Ligjore të Komunës së Ferizajt 2014-2016

– Drejtor jo ekzekutiv në ndërmarrjen publike lokale “Ambienti”Sh.A Ferizajt nga 2016 – 2018.

– Ka punuar në Zyrën e Prokurimit të Komunës së Ferizajt në vitin 2019.

– Drejtor i Administratës së Përgjithshme të Komunës së Ferizajt – 2020

– Aktualisht është Nënkryetar i Komunës së Ferizajt.

– Është i martuar baba i dy fëmijëve.