Republika e Kosoves

Ferizaj

Xhemile Murati-Shabani

Xhemile Murati-Shabani,  u lind me 23 Korrik 1985 në Prishtinë. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Ferizaj. Ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës/Fakulteti Juridik, si dhe ka të mbaruar  edhe studimet e nivelit master në drejtimin penalo-juridik.

Ka punuar në KRM ”PASTËRTIA” në Ferizaj, si menaxherë ne auto shkollën “Gesi”, vullnetare në organizatën QPEA, si dhe ka qenë anëtare e Kuvendit të Komunës së Ferizajt.

Gjuhët:  Shqip – amtare, gjermanisht-shkëlqyeshëm, anglisht – shkëlqyeshëm

Shkathtësitë kompjuterike: Word, Exel, Power Point etj.

Është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve.