Republika e Kosoves

Ferizaj


Emri Mbiemri                                              Titulli E-mail
1 Fitor Haziri UD I Udhëheqësit të Sektorit të Teknologjisë Informative fitor.haziri@rks-gov.net

Te:  03820046046