Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra e Prokurimit

Emri                                                             Titulli                                                                       E-mail


1. Fehmi Reka Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit fehmi.reka@rks-gov.net
2. Hanife Obrazhda -Selimi Zyrtare e Lartë në  Zyrën e Prokurimit hanife.selimi@rks-gov.net
3. Feim Ibrahimi Zyrtar i Lartë në Zyrën e  Prokurimit feim.ibrahimi@rks-gov.net
4. Arbërie Topalli Zyrtare e Prokurimit arberie.topalli@rks-gov.net
5. Arsim Osmani Zyrtar i Prokurimit arsim.osmani@rks-gov.net

Tel: 03820046039