Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra e Prokurimit

Emri                                                             Titulli                                                                       E-mail


1. Asmir Azemi U.D i Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit asmir.azemi@rks-gov.net
2. Hanife Obrazhda -Selimi Zyrtare e Lartë në  Zyrën e Prokurimit hanife.selimi@rks-gov.net
3. Ganimete Shehaj Zyrtare e Prokurimit  ganimete.kamishi@rks-gov.net
4. Arbërie Topalli Zyrtare e Prokurimit arberie.topalli@rks-gov.net

Tel: 03820046039