Republika e Kosoves

Ferizaj

1 Emri Mbiemri                                              Titulli E-mail
2 Dashurije Balija Udhëheqëse e Sektorit QKB dashurije.baliu@rks-gov.net