Republika e Kosoves

Ferizaj

Burim Bajrami

Datëlindja: 15.03.1983

Vendlindja: Tërrn

Vendbanimi Bablak

Arsimimi: DMV- Doktor i Mjekësisë Veterinare, ndërsa është punëtore me honorar pranë ambulantes veterinare “Animals”.

Gjuhët: Shqip-amtare, serbe-mirë, anglisht-mirë.

Natyra: objektiv, i përgjegjshëm, bashkëpunues dhe shumë ambicioz