Republika e Kosoves

Ferizaj

Burim Bajrami

Burim Bajrami u lind 15 mars 1983 në Ferizaj,  ndërsa ka të përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, dhe është doktor i veterinës.

Ka punuar konsulent profesional pranë kompanisë austriako- kosovare Aukos-Genetic, si dhe në ambulantën veterinare’’Animals’’.

Flet gjuhën angleze dhe atë serbe.