Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri                                     Titulli                                                                                                                                        E-mail

1 Selim Marevci Shef i Kabinetit selim.marevci@rks-gov.net
2 Albion Sherifi Zyrtar për Marrëdhënie me Publikun albion.sherifi@rks-gov.net
3 Afrim Matoshi Zyrtar për mbarvajtjen e punëve të kuvendit si dhe zyrtar i protokollit afrim.matoshi@rks-gov.net