Republika e Kosoves

Ferizaj

 

Emri Mbiemri  Titulli E-mail
1. Agim Aliu Kryetar i Komunës agim.aliu@rks-gov.net
2. Lulzim Aliu Nënkryetar i Komunës lulzim.aliu@rks-gov.net
3. Albion Sherifi Shef i kabinetit albion.sherifi@rks-gov.net
4. Selim Marevci Zyrtarë për marrdhënie me publikun albion.sherifi@rks-gov.net
5. Bujar Hasani Zyrtar për logjistikë(shofer)
6. Florim Salihu Asistent administrativ
7. Afrim Matoshi Zyrtarë për Mbarëvajtjen e Kuvendit afrim.matoshi@rks-gov.net