Republika e Kosoves

Ferizaj

Kontakti


Komuna Ferizaj

Ferizaj, 70000

Rr: “Dëshmorët e Kombit” PN

Tel: 03820046076

E-mail: info.ferizaj@rks-gov.net